herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w kontekście potrzeb finansowych.

Wpisany przez: Mariusz Gralak