herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w IX edycji konkursu o tytuł "Sołtysa Roku".
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5 000 zł.
Nabór zgłoszeń trwa do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie  http://www.wrir.wzp.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak