herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala ślubów) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.


 

Tematyka:

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Samorządu i Oświaty za 2020 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na 2021 r.

Wpisany przez: Andrzej Stachura