herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na “Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych” został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Ze wsparcia na rozwinięcie działalności mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które świadczą usługi na rzecz rolników.
Maksymalna wysokość dofinansowania to 500.000 złotych.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Więcej: https://www.arimr.gov.pl/.../poddzialanie-64-wsparcie...

Wpisany przez: Mariusz Gralak