herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dzięki współpracy ze społecznikami z Krzywina udało się utwardzić odcinek ul. Słonecznej. Materiał został zakupiony przez gminę, a prace wykonał Pan Piotr Toporek. Podobne inwestycje będą wykonywane w styczniu w Żelechowie i Ognicy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak