herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Koło Gospodyń Wiejskich Szafir z Krzywina złożyło wniosek o odbiór chryzantem od ogrodników objętych rządową pomocą. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się przyozdobić całą miejscowość wzdłuż głównej drogi oraz teren przyszkolny i przykościelny. Rozdysponowano 1780 kwiatów!!! Część chryzantem KGW Szafir przekazało na rzecz Cmentarza Wojennego w Starych Łysogórkach.
To nie koniec odbierania kwiatów od ogrodników. Dziś do innych miejscowości zostanie dostarczone ponad 1500 sztuk, które staną się ozdobą w ich centralnych miejscach.

Wpisany przez: Mariusz Gralak