herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie informuje, że od 23 listopada 2020 r. nastąpi zmiana lokalizacji siedziby oddziału. Dotychczasowa siedziba mieszcząca się przy ul.Matejki 6b zostanie przeniesiona do nowego budynku przy ul.Broniewickiej 41.

Pozostałe dane OT KOWR w Szczecinie takie jak: nazwa, numer NIP, REGON, nr rachunku bankowego, numery telefonów oraz godziny urzędowania pozostają bez zmian.

Nowy adres:
Oddział Terenowy KOWR w Szczecinie
ul. Broniewicka 41
71-012 Szczecin

Wpisany przez: Mariusz Gralak