herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Od początku listopada gmina Widuchowa uruchomiła trzy linie komunikacyjne, które będą dowozić mieszkańców gminy do punktów przesiadkowych na stacjach PKP w Krzywinie i Pacholętach. Jako jedna z niewielu gmin w powiecie Widuchowa złożyła wniosek do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie w IV kwartale 2020 roku realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych. Dzięki uzyskanym środkom z rządowego funduszu oraz środkom pochodzącym z budżetu gminy udało się uruchomić następujące linie komunikacyjne:

  1. Marwice - Czarnówko - Pacholęta - Pacholęta PKP;
  2. Polesiny - Żelechowo - Wilcze - Żarczyn - Kłodowo - Krzywin PKP;
  3. Ognica - Rynica - Krzywin PKP.

Szczegółowy rozkład jazdy przedstawiono na planszach:


Uruchomienie nowych linii komunikacyjnych było możliwe dzięki środkom rządowym i własnym, ale także dzięki podjęciu przez radę Gminy Widuchowa stosownych uchwał:

  1. Uchwała Nr XX/147/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku.
  2. Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa.

Wpisany przez: Andrzej Stachura