herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Spółka ATF sp. z o. o. sp. k. informuje, że z powodu odnotowania istotnego wzrostu absencji pracowników związanej z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski mogą wystąpić trudności z realizacją poszczególnych obowiązków określonych w Umowie, w tym także dokonywanie odbioru odpadów komunalnych w ustalonych terminach. Jednocześnie Spółka dołoży starań, aby zapewnić w miarę stały odbiór strumienia odpadów od mieszkańców, tak, aby nie dopuścić do ich nadmiernego nagromadzenia w miejscu wytwarzania.

Do pobrania: PISMO WYKONAWCY

Wpisany przez: Andrzej Stachura