herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu dzisiejszym Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc podpisał umowy na dofinansowanie 6 inwestycji drogowych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita kwota dofinansowania inwestycji drogowych to blisko 6 mln 117 tys. zł. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Widuchowa, która otrzyma dofinansowanie inwestycji - "Przebudowa 503 m ulicy Polnej w Widuchowej" w wysokości 1 068 824 zł. Rządowe dofinansowanie to kwota 855 059 zł, co stanowi 80% wartości inwestycji.

Większość środków funduszu trafiła do naszego powiatu. Oprócz Gminy Widuchowa dofinansowanie otrzymały gminy Chojna i Mieszkowice oraz Powiat gryfiński.

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura