herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Czerwone pojemniki w kształcie serc przeznaczone do zbiórki nakrętek pojawiły się na terenie szkół w Widuchowej i Krzywinie. Z inicjatywą zakupu pojemników wystąpił Wójt Paweł Wróbel, a pomysł szybko zyskał poparcie społeczności szkolnej. Czerwone serca na nakrętki usytuowano w miejscu dostępnym dla uczniów oraz mieszkańców miejscowości. W Krzywinie pojemnik stoi na dziedzińcu szkoły przy wejściu od ul. Królewieckiej. W szkole w Widuchowej pojemnik znajduje się przy wejściu na teren od ul. Szkolnej obok hali sportowej. Akcja zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Dochód ze zbiórki nakrętek będzie przeznaczony na cele charytatywne. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję.


  

Wpisany przez: Andrzej Stachura