herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Widuchowej odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych wraz wychowawcami Panią Pauliną Kloczkowską i Panią Mariolą Żaczek. Pierwszoklasiści zaprezentowali wspaniały program artystyczny, czym dali świadectwo wystarczającej dojrzałości do tego aby dołączyć do grona uczniów szkoły podstawowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem. Pani dyrektor Dorota Bohdankiewicz dokonała symbolicznego pasowania pierwszoklasistów na ucznia szkoły podstawowej w Widuchowej, a następnie złożyła życzenia uczniom i gratulacje rodzicom. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy od wychowawców i upominki od rodziców.

Wpisany przez: Andrzej Stachura