herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W piątek 9 października na wniosek Wójta Gminy Widuchowa zostało zwołane posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które było kontynuacją wcześniejszych działań  związanych z trwającym stanem pandemii COVID19 oraz dynamicznym rozwojem sytuacji z tym związanych zarówno na terenie gminy, powiatu jak i całego kraju.
 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Wójt Gminy Paweł Wróbel uczestniczyli powołani do jego składu członkowie oraz dodatkowo zaproszeni dyrektorzy palcówek oświatowych.
Podczas spotkania omówiono obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID19 oraz informacjami podanymi przez premiera w czasie konferencji prasowej, iż od 10 października (sobota) w całym kraju zaczną obowiązywać restrykcje przypisane dotychczas do żółtych stref za wyjątkiem obszarów zaliczonych do strefy czerwonej, gdzie obostrzenia są jeszcze większe.

Zasady obowiązujące w strefie żółtej to m.in.:
• noszenie maseczek na świeżym powietrzu (poza parkami, lasami i plażami),
• zmniejszone limity uczestników imprez i spotkań rodzinnych – do 75 osób,
• w przypadku innych imprez i spotkań wprowadzono ograniczenie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi,
• w restauracjach i ogródkach na 4 m kw. może przebywać jedna osoba,
• w kinach ograniczenie 25 proc. publiczności,
• w zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 150 osób,
• imprezy sportowe na boiskach, stadninach, siłowniach mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności,
• w siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 7 m kw,
• obowiązuje całkowity zakaz działania dyskotek i klubów nocnych

Rozmawiano również nad przygotowaniem placówek oświatowych do wprowadzenia nauki zdalnej w przypadku wystąpienia takiej konieczności lub wprowadzenia takiego nakazu przez instytucje państwowe.
Zobowiązano dyrektorów placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych do ciągłego zabezpieczenia podstawowych środków higienicznych w podległych im placówkach oraz przestrzegania wszelkich procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID19.

Wpisany przez: Mariusz Gralak