herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W pierwszym dniu urzędowania nowo wybrany Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel odebrał list gratulacyjny od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. W krótkim spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie uczestniczyli również Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński, Ewa Dudar – Wicestarosta Gryfiński oraz Bartłomiej Wróbel - Burmistrz Trzcińska-Zdrój, a osobiście brat Wójta Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak