herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00  w Szkole Podstawowej w Widuchowej, ul. Barnima III 1 odbędzie się  XIX Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.
(Postanowienie Nr 123/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Widuchowa).

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa.
2. Złożenie ślubowania przez Pana Pawła Dawida Wróbla, wybranego na Wójta Gminy Widuchowa.
3. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak