herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu dzisiejszym tj. 4 września 2020 r. Pan Jerzy Sołtysiak dokonał podsumowania 75 dni sprawowania przez siebie funkcji Wójta Gminy Widuchowa, po tym jak Premier Mateusz Morawiecki powierzył mu jej sprawowanie 22 czerwca, będącego następstwem skutecznie przeprowadzonego referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji poprzedniej Pani Wójt.

Wpisany przez: Mariusz Gralak