herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu dzisiejszym tj. 4 września br. dostarczono do stacji uzdatniania wody w Ognicy, zakupiony nowy czteropompowy hydrofor. Koszt zakupu to 40 tys. zł. Hydrofor będzie utrzymywał równe ciśnienie wody w sieci wodociągowej. W dniu dzisiejszym rozpoczęła się jego instalacja.

Wpisany przez: Mariusz Gralak