herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Od 1.09.2020r. do 30.11.2020r. Gminne Biuro Spisowe mające swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Widuchowej zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego użytkownikom gospodarstw rolnych w celu dokonania samospisu.

Stanowisko spisowe dostępne jest w Urzędzie Gminy w Widuchowej
pokój nr 1 – parter.
Czynne w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 715 do godz. 1515
od poniedziałku do piątku.

W celu usprawnienia przebiegu samospisu prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i godziny z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego.

Osoba do kontaktu:
Paweł Podraska – tel. 914167255 wew. 30

= = = Podstawowe informacje o spisie rolnym = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak