herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Z okazji Święta Policji składam wszystkim Policjantom
           i Pracownikom Policji najszczersze
życzenia.
  Życz
ę Państwu samych sukcesów w służbie, dobrego
          zdrowia, optymizmu oraz szcz
ęścia i wszelkiej
       pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym.
Niech trudna i odpowiedzialna służba b
ędzie źródłem satysfakcji, a Waszym działaniom towarzyszy ludzka przychylność.

                                                   Pełniący funkcję Wójta Gminy Widuchowa
                                                                            Jerzy Sołtysiak

Wpisany przez: Mariusz Gralak