herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Urząd Gminy Widuchowa informuje, iż w 2020 r. zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną e-PUAP, bez udziału Komisji szacującej straty.

Wszelkie informacje na temat zgłaszania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę są udostępnione na stronach instytucji:
1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pod adresem www.zodr.pl w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne”.
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem 
www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne.

Wpisany przez: Mariusz Gralak