herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na wypoczynku. Wsparciem dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży są w tej kwestii szczegółowe wytyczne sanitarne przygotowane przez GIS, MZ i MEN. U progu wakacji MEN przypomina również o informacjach, z jakimi warto zapoznać się przed rozpoczęciem letniego wypoczynku.

Kliknij w poniższy link, aby dowiedzieć się więcej

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia

Wpisany przez: Mariusz Gralak