herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Na prośbę mieszkańców sołectwa Pacholęta - wyjazd w dniu 28 czerwca na wybory Prezydenckie został zmieniony z godziny 10.10 na godzinę 9.50. Wyjazdy z pozostałych miejscowości wraz z godzinami pozostały bez zmian.

Wpisany przez: Mariusz Gralak