herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 216/2020 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 czerwca 2020 r. informuje się, iż dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest w Urzędzie Gminy Widuchowa dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dniu również będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, iż pełniony będzie dyżur w godzinach 7.15-15.15 podczas którego będzie można zgłaszać kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów Wyborczych w związku z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak