herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ze względu na określony przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie II oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie reżim sanitarny jako warunek umożliwiający przeprowadzenie głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji w dniu 7 czerwca 2020r., osoby biorące udział w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa, przed wejściem do lokalu są zobowiązane do:
- dokonania dezynfekcji rąk,
- założenia udostępnionych maseczek jednorazowych oraz rękawiczek jednorazowych,
- przebywania w lokalach wyborczych w odległościach nie mniejszych niż 2 metry od siebie, w związku z powyższym w lokalu będzie mogła przebywać jednocześnie taka ilość osób, aby możliwe było zachowanie co najmniej 2 metrów między każdą z osób, która zamierza wziąć udział w głosowaniu*

*obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami, które zamierzają wziąć udział w głosowaniu nie dotyczy jedynie osób sprawujących opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, albo osoba wymagająca pomocy tłumacza.

Wpisany przez: Administrator