herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ze względu na określony przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie II oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie reżim sanitarny jako warunek umożliwiający przeprowadzenie głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji w dniu 7 czerwca 2020r., osoby  biorące udział w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa, przed wejściem do lokalu są zobowiązane do:
- dokonania dezynfekcji rąk,
- założenia udostępnionych maseczek jednorazowych oraz rękawiczek jednorazowych,
- przebywania w komisjach w odległościach nie mniejszych niż 2 metry od siebie – w tym celu zalecane jest, aby w tym samym czasie w lokalu nie przebywało więcej niż jedna (1) osoba, która zamierza wziąć udział w głosowaniu, chyba że jest to osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie albo osoba wymagająca pomocy tłumacza.

Wpisany przez: Mariusz Gralak