herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 208/2020 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozszerzenia bezpośredniej obsługi interesantów przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Widuchowa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania, obsługę interesantów Urzędu Gminy Widuchowa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej organizuje się w następujący sposób:

Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 91 4167 255, 91 4167 281), jak i w miarę możliwości na bieżąco przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, wyłącznie w wyznaczonym miejscu:

Interesanci UG Widuchowa – hol na parterze budynku Urzędu
Interesanci GOPS w Widuchowej – pomieszczenie GOPS w Widuchowej
wejście od strony werandy

W dalszym ciągu zaleca się składanie pism w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa lub drogą mailową na poszczególne adresy e-mail, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.widuchowa.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
  • poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się w korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu

Ponadto zgodnie z wyżej wymienionym Zarządzeniem zobowiązuje się wszystkich interesantów Urzędu Gminy Widuchowa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej oraz pracowników bezpośrednio obsługujących interesantów do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • bezwzględne zakrywanie ust i nosa
  • dezynfekcja dłoni
  • zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m.

                                                                                                        Wójt Gminy Widuchowa
                                                                                                              Anna Kusy - Kłos

Wpisany przez: Mariusz Gralak