herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Od  początku kwietnia 2020 w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiliśmy stronę internetową Przychodni, aby móc dotrzeć z najważniejszymi informacjami do pacjentów, jak również umożliwić najłatwiejszy dostęp do takich funkcjonalności jak szeroko pojęta  telemedycyna, wizyty online, zamawianie recept, sprawdzanie elektroniczne wyników.
Za pośrednictwem strony www.przychodnienasze.pl  informujemy o harmonogramie działań profilaktycznych i aktualnych zaleceniach. Szczegóły znajdą Państwo właśnie na niej.
Wiemy, że coraz więcej osób ma dostęp do technik online, liczymy, że  przewlekle chorym, starszym pacjentom Gminy Widuchowa pomogą w tym ich młodsi najbliżsi.

        Z poważaniem
Pełnomocnik Przychodni
        Monika Ponto

Wpisany przez: Mariusz Gralak