herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa informuje, że od dnia 11.05.2020 r. uruchamia ponownie przewozy w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych na terenie gminy Widuchowa – dojazdy do Widuchowej, Krzywina i z powrotem zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak