herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa informuje, że od dnia 11.05.2020 r. umożliwia korzystanie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej oraz Filii w Krzywinie na niżej wymienionych zasadach, w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

= = = Zasady korzystania z wypożyczalni = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak