herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia 2020 r.  obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
Deklaracje, które zostały złożone do dnia 23 kwietnia 2020 r.  są aktualne.

= = = Wzór deklaracji do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak