herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z apelem i jednocześnie gorącą prośbą do wszystkich Mieszkańców Gminy Widuchowa o wywieszenie 2 maja polskiej flagi. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Zachęcam Państwa, aby w dniu 2 maja wywiesić flagę narodową. Pokażmy, że jesteśmy dumni z naszych biało-czerwonych barw, że jesteśmy dumni z bycia częścią wspólnoty, jaką jest Polska.

Wpisany przez: Mariusz Gralak