herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, w której znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Gminy Widuchowa – Rada Gminy Widuchowa podjęła 1 kwietnia 2020 r. Uchwałę Nr XV/123/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwała zakłada możliwość zwolnienia za okres II kwartału 2020r. z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
- handlu detalicznego z  wyjątkiem prowadzonego na stacjach paliwowych,
- naprawy pojazdów samochodowych,
- transportu lądowego pasażerskiego,
- transportu drogowego towarów,
- zakwaterowania i usług gastronomicznych,
- fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych

Aby móc skorzystać z pomocy, należy przedstawić:
- w przypadku osób prawnych – korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz załącznikiem ZDN-1 i ZDN-2 ze wskazaniem gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z w/w podstawą zwolnienia,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, wraz z załącznikiem ZIN-1 i ZIN-2 ze wskazaniem gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z w/w podstawą zwolnienia,

Dodatkowo:
- oświadczenie przedsiębiorcy o pogorszeniu płynności finansowej
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dokumenty do pobrania:

Formularz pomoc inna niż de minimis
Oświadczenie
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty opodatkowane ZDN-1
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione ZDN-2
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN1
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty opodatkowane ZIN-1
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione ZIN-2

Dokumenty przedsiębiorca może złożyć:
1. W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
2. W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,
3. Osobiście – w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Widuchowa.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każda złożona deklaracja/informacja podlegać będzie weryfikacji przez organ podatkowy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnianiu dokumentacji służymy pomocą!
Osoba do kontaktu:
Monika Kubiak Urząd Gminy Widuchowa, tel. 91 416 72 55 wew.33
Kontakt telefoniczny podczas pracy zdalnej od dnia 04.05.2020 r. pod nr tel. 785509272

Wpisany przez: Mariusz Gralak