herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w ogólnopolskim  konkursie  „Bitwa Regionów”, mającym na celu, przygotowanie potrawy regionalnej w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.

Termin zgłaszania kół do I etapu konkursu to 30 kwiecień 2020 r.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie  www.bitwaregionow.pl

= = = Regulamin konkursu do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak