herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa zaprasza dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z terenu naszej gminy do udziału w konkursie pn.: "ŚWIĄTECZNA KARTKA WIELKANOCNA"

UWAGA !!!
Termin składania prac zostaje przedłużony do dnia 04 kwietnia 2020 r.
Zdjęcia prac należy przesłać  do Urzędu Gminy w Widuchowej drogą elektroniczną na adres:  inwestycje@widuchowa.pl

= = = Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak