herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zmiana harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa.

Materiały do pobrania w poniższych linkach

= = = Zarządzenia do pobrania = = =

= = = Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym = = =

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 można przesyłać dokumentację (w formie skanów lub fotografii dokumentów), a późniejszym terminie będzie możliwość uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej.

Gminne Przedszkole w Widuchowej – adres e-mail: przedszkolewid@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Widuchowej – adres e-mail: sekretariat@spwiduchowa.pl
Szkoła Podstawowa w Krzywinie – adres e-mail: spwk3@wp.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak