herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z wystąpieniem zagrożenia wirusem COVID-19 w Polsce i krajach Unii Europejskiej od dnia 13 marca 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Gryfińskim zostaje ograniczona do udzielania porad przez telefon oraz innych środków porozumiewania się na odległość.

Nadal obowiązuje rejestracja telefoniczna na poradę pod numerem telefonu 91 351 6788 w godz. 7.30-15.30.

Wpisany przez: Mariusz Gralak