herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż przejście graniczne Gryfino – Mescherin będzie zamknięte od godziny 24.00 dnia 14 marca 2020 r. do odwołania.
Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 434).
Najbliższe funkcjonujące przejścia graniczne: Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen.

Wpisany przez: Mariusz Gralak