herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni mieszkańcy Sołectwa Widuchowa uprzejmie informujemy, że Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego, w związku ze złożoną deklaracją ustalającą comiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców Sołectwa Widuchowa, są dostępne w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, pokój nr 01, na parterze.

Wpisany przez: Mariusz Gralak