herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie zaprasza do udziału w 10. jubileuszowej edycji konkursu plastycznego  dla dzieci  pn. "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe od zerówki do III klasy oraz od IV do VIII klasy szkoły podstawowej.  Prace w formacie A3 i w dowolnej technice na zadany temat można wysyłać do 28 lutego 2020 r. na adres najbliższej jednostki KRUS. W Koszalinie jest to ul. Słowiańska 5, tel. 94 342 77 31.

Szczegóły na stronie KRUS

Jury będzie oceniać m.in. zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Przewidziane są dwa etapy wojewódzki oraz ogólnopolski. Do wygrania cenne nagrody rzeczowe.

REGULAMIN KONKURSU


ZAPOWIEDŹ KONKURSU

Wpisany przez: Andrzej Stachura