herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Finansów i Gospodarki za 2019 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2020 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak