herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Udostępniamy do pobrania w pliku PDF obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

WZÓR DEKLARACJI - PDF

Plik można samodzielnie pobrać, a następnie wydrukować formularz deklaracji i wypełnić. 
Deklaracje w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 01,  w sekretariacie Urzędu pokój 11 oraz u Sołtysów

Sposób obliczenia wysokości opłaty wyjaśnia poniższa plansza:

UDZIELIMY POMOCY W WYPEŁNIENIU DEKLARACJI

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem deklaracji nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkiej pomocy na miejscu, w Urzędzie Gminy, przed złożeniem deklaracji oraz telefonicznie pod nr 91 416 72 55 wew. 28 lub 35.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ DEKLARACJE

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy (pok. nr 01, pok. nr 11), możecie je Państwo również wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa lub przesłać do nas za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wpisany przez: Andrzej Stachura