herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie  analizą potrzeb oraz istniejących połączeń komunikacyjnych, uznano, że połączenia komunikacyjne na trasie Gryfino –Widuchowa i Widuchowa –Gryfino są w pełni zaspokojone,  a tym samym  linia  Gryfino – Czarnówko – Pacholęta – Marwice – Gryfino nie będzie w roku 2020 organizowana.

W związku z powyższym pomimo zabezpieczenia środków  finansowych w budżecie Gminy Widuchowa  od 1 stycznia 2020 roku, z przyczyn niezależnych od Gminy, nie będzie możliwości korzystania z przewozów na  linii Gryfino – Czarnówko – Pacholęta – Marwice - Gryfino.

W obecnej chwili Gmina Widuchowa pracuje nad rozwiązaniami alternatywnymi.

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura