herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

28 gru
2020

NOWY ROK - NOWA DEKLARACJA

Drodzy mieszkańcy przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.
Druk deklaracji można odebrać w Urzędzie Gminy Widuchowa, u Sołtysów lub pobrać ze strony internetowej.

= = = Druk deklaracji do pobrania = = =

Deklaracje należy złożyć do 10 lutego w skrzynce podawczej w holu Urzędu Gminy, przesłać pocztą lub poprzez ePUAP, albo dostarczyć urzędnikowi w trakcie dyżurów w świetlicach wiejskich.

= = Harmonogram dyżurów w świetlicach wiejskich = =

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.widuchowa.pl/odpady lub pod numerem telefonu : 91 4167255 wew.28

czytaj więcej