herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

01 mar
2016

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP OGNICA

W dniu 27 lutego 2016 r. w budynku remizy w Ognicy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie walnego zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu.
W wyniku przeprowadzonych wyborow wyłonioono nowe władze jednostki OSP oraz delegatów na Zjazd Gminny.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Anna Kusy - Kłos, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Widuchowej dh Michał Lidwin, oraz Komendant Gminny OSP dh Wojciech Krosnowski.

czytaj więcej