herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

15 gru
2017

GMINA WIDUCHOWA OTRZYMA UNIJNE WSPARCIE NA PLACE ZABAW

W środę 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przedsięwzięć wspierających rozwój lokalny w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Umowy z beneficjentami programu  podpisał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. Gminę Widuchowa reprezentowali wójt Anna Kusy - Kłos i skarbnik Marcin Bachta. Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 67 208,00 zł zostanie przeznaczone na budowę placów zabaw w czterech miejscowościach: Krzywin, Rynica, Żarczyn i Dębogóra. Nowoczesne i funkcjonalne place, które z pewnością najbardziej ucieszą najmłodszych, będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.


fot. igryfino.pl

czytaj więcej


13 gru
2017

DIROW ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące zasad opracowania wniosków w ramach ogłoszonych naborów, które odbędzie się 20 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8.

czytaj więcej


11 gru
2017

PUNKT KONSULTACYJNY DLA PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY – ZADANIE 5.3

Sweco Consulting Sp. z o.o., jako Konsultant Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji I Urządzeń Wodnych w Szczecinie, realizujący Kontrakt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – Zadanie 5.3, informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 w budynku Tawerny (OSiR) na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie otwarty będzie ogólnodostępny punkt konsultacyjny dla wszystkich zainteresowanych realizowanym Projektem, w którym to eksperci Konsultanta będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji oraz przyjmować uwagi i sugestie w zakresie rozwiązań projektowych.

czytaj więcej