herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

19 lip
2017

UWAGA NA OSZUSTÓW - KOMUNIKAT KRUS-U

W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach wyłudzenia od rolników, przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie i podległych mu Placówek Terenowych nie pobierają od rolników jakichkolwiek opłat.

czytaj więcej


11 lip
2017

LIST PREZESA KRUS

 List Prezesa KRUS adresowany jest  do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas wakacji  i nieangażowaniu ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

czytaj więcej


08 lip
2017

GOŚCILIŚMY XXII FLIS ODRZAŃSKI

W  dniach 5-6 lipca b.r. Widuchowa gościła uczestników XXII Flisu Odrzańskiego. Celem Flisu Odrzańskiego jest promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, integracja mieszkańców miast i gmin nadodrzańskich po stronach polskiej i niemieckiej wokół wspólnych spraw. Późnym popołubniem do nabrzeża w Widuchowej przypłynęła 90-metrowa tratwa wraz z towrzyszącymi jednostkami pływającymi. Tegoroczny Flis rozpoczął się w czeskiej miejscowości Bohumin, skąd wyruszyły pierwsze jednostki, które dołączyły w Ścinawie do głółwnej flotylli Flisu. Wójt Gminy Widuchowa  Anna Kusy - Kłos powitała załogi oraz kierownictwo Flisu: Panią Elżbietę Marszałek - Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt. Włodzimierza Grycnera - Komodora Flisu oraz Retmana Pana Mieczysława Łabędzkiego.

czytaj więcej