herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

14 kwi
2017

RELACJA Z LOSOWANIA DRUŻYN DO 8. EDYCJI MINI MUNDIALU


Gmina Widuchowa wśród 8 gmin województwa zachodniopomorskiego, które przystąpiły do 8 już edycji Mini Mundialu 2017.
9 kwietnia wszyscy zainteresowani spotkali się w Szczecinie, by dokonać uroczystego losowania grup eliminacyjnych. Przydział „mundialowych” drużyn odbył się w doskonale znanej sympatykom piłki nożnej Football Arenie. To właśnie tutaj na specjalnie przygotowanej scenie zainaugurowano tegoroczny turniej. Naszą Gminę reprezentowali Wójt Gminy Widuchowa Pani Anna Kusy-Kłos i dwoje dzieci z Zespołu Szkół w Widuchowej Jagoda  Łowicka i Bartłomiej Merski.

czytaj więcej


14 kwi
2017

KOLEJNA GRUPA PRZEDSZKOLAKÓW W URZĘDZIE

Dnia 12.04.2017r. kolejne przedszkolaki z grupy Biedronek i Smerfów odwiedziły miejscowy Urząd Gminy. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Wójt i również w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Widuchowa – mała i duża Ojczyzna”. Pani Wójt Anna Kusy-Kłos oraz inni urzędnicy przyjęli nas bardzo serdecznie.

czytaj więcej


12 kwi
2017

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu 24 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, na rok szkolny 2017/2018.

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r. informację o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbie punktów za poszczególne kryteria.

Wójt Gminy Widuchowa w dniu 12 kwietnia 2017 r. wydał Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2017/2018.(Szczegółowy harmonogram).

czytaj więcej


11 kwi
2017

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.

czytaj więcej