herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

19 lut
2016

ZMIANA W RADZIE SOŁECKIEJ W ŻELECHOWIE

W dniu 18 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Żelechowie odbyło się zwołane przez Wójta Annę Kusy-KŁos zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Żelechowo w związku ze złożeniem rezygnacji Pana Krzysztofa Mańkowskiego. W pierwszym terminie zarządzonym na godzine 17.00 zabrako quorum, i dlatego wybory przeprowadzono w drugim terminie zarządzonym na godz. 17.30. Komisja skrutacyjna w składzie: Irena Kurzydlak, Małgorzata Jankowska i Anna Bigus przeprowadziła wybory. Nowym członkiem Rady Sołeckiej została Pani Anna Karpiak. Gratulujemy!

czytaj więcej