herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

15 gru
2016

SPOTKANIE WIGILIJNE I PRZEDSTAWIENIE JASEŁEK W PRZEDSZKOLU W WIDUCHOWEJ

W czwartek 15 grudnia Gminne Przedszkole w Widuchowej zorganizowało w remizie strażackeij  tradycyjne Spotkanie Wigilijne, w którym uczestniczyli dzieci, rodzice i mieszkańcy gminy. Pani dyrektor Barbara Szczawik powitała wszystkich zebranych oraz zaproszaonych gości: Ks. Proboszcza Tadeusza Krajewskiego, przedstawicieli Urzędu Gminy - Sekretarza Pana Andrzeja Stachurę  i Panią Bogusławę Siebert oraz Prezesa OSP w Widuchowej Pana Tadeusza Gorącego.  Po powitaniach zgromadzeni obejrzeli przedstawienie Jasełek w wykonaniu przedszkolaków i wspólnie śpiewali znane polskie kolędy. Mali artyści przygotowani przez nauczycielki Małgorzatę Furman i Agnieszkę Sacawę wystąpili w przepięknych kostiumach i strojach wykonanych przez rodziców. Po przedstawieniu zgodnie z tradycją zebrani dzielili się opłatkiem, składali świąteczne życzenia oraz spożywali smaczne wigilijne potrawy przygotowane przez Radę Rodziców i pracowników przedszkola. Jak co roku na zakończenie Spotkania odbyła się aukcja, na której można było wylicytować przepiękne stroiki i ozdoby świąteczne.

czytaj więcej


15 gru
2016

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI DO BOLKOWIC FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I BUDŻETU GMINY

W dniu 14 grudnia 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie drogi do miejscowości Bolkowice z udziałem Wicemarszałka Województwa Zachodniopo- morskiego Pana Jarosława Rzepy i Wójta Gminy Widuchowa Pani Anny Kusy - Kłos. Inwestycja, której koszt calkowity wyniósł  ponad 540 tys. zł. sfinansowana została ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz ze środków w wysokości ponad 200 tys. zł otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.  Na miejsce uroczystości na nowej drodze do Bolkowic przybyli mieszkańcy Sołectwa Bolkowice z Panią Sołtys Krystyną Woźniakowską, przedstawiciele wykonawcy inwestycji - właściciel Spółki MALDROBUD Pan Edward Malinowicz i Prezes Łukasz Malinowicz, Pan Stanisław Kurcz reprezentujący spółkę ARMAROL, radni Rady Gminy Widuchowa z Wiceprzewodniczącym Zdzisławem Merskim oraz przedstawiciele Urzędu Gminy - Pani Janina Stojek z Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju, Skarbnik Gminy Pan Marcin Bachta i Sekretarz Pan Andrzej Stachura. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan Marszałek Jarosław Rzepa, Pani Wójt Anna Kusy - Kłos, sołtys Pani Krystyna Woźniakowska i przedstawicielka najmłodszego pokolenia mieszkańców Bolkowic Martyna Śledzik. W okolicznościowych wystąpieniach Pan Marszałek i Pani Wójt wyrazili przekonanie, że zakończona inwestycja przyczyni sie do porawy bezpieczeństwa w zakresie komunikacji oraz podniesienia jakości zycia miszkańcow. Pani Sołtys zlożyła podziękowania Pani Wójt i Panu Marszałkowi za wsparcie finansowe Gminy i Województwa  w realizację inewstycji tak bardzo potrzebnej mieszkańcom, radnym Rady Gminy za wspieranie starań mieszkańców i podjęcie słusznej i odpowiedzialnej decyzji, a wykonawcy za mistrzowskie wykonanie pracy, której rezultatem jest ta piękna droga.

czytaj więcej