herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

05 lis
2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

czytaj więcej


04 lis
2018

TRWA PRZEBUDOWA ULICY BULWARY RYBACKIE W WIDUCHOWEJ

Dokładnie miesiąc temu na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt firmy DANKOM, która realizuje w Widuchowej inwestycję - przebudowę ul. Bulwary Rybackie. Długo oczekiwana przebudowa położonej nad brzegiem Odry ulicy w ciąg pieszo jezdny powstaje przy udziale środków pochodzących z budżetu gminy oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizowany I etap inwestycji, który ma kosztować 1 873 780,35 zł został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kwotą  w wysokości 1 071 389 zł (63,63 %).

Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach: 1. od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ul. Mostowej (obok dawnego Urzędu Celnego), 2. od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Żeromskiego. Razem z budową ciągu pieszo-jezdnego trwa przebudowa sieci teletechnicznej. Na placu budowy zgromadzono niezbędne materiały: kruszywo, krawężniki i kostkę brukową. Mamy nadzieję, że dobra pogoda utrzyma się i wkrótce wykonawca ułoży kostkę na pierwszych odcinkach Bulwarów Rybackich.

 


Przebudowa ul. Bulwary Rybackie w Widuchowej

czytaj więcej


20 paź
2018

WIĘKSZA DOTACJA MARSZAŁKA NA DROGĘ W MARWICACH

W czwartek 18 października Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na zwiększenie dotacji na przebudowę drogi w miejscowości Marwice o dł. 1,025 km.  Przewidywany koszt zadania wynosi 464 499,08 zł. Początkowo otrzymaliśmy  dofinansowanie w kwocie 82 088,85 zł -17 % (umowa podpisana w dniu 11 czerwca 2018 r.). 

W październiku kwota dofinansowania ulegla zwiększeniu do 136 469 zł (29 %).  Wydłużono także termin realizacji inwestycji do końca 2018 roku.

czytaj więcej


20 paź
2018

RUSZA BUDOWA PIERWSZYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE WIDUCHOWA

W czwartek 18 października przedstawiciel wykonawcy - EKOFIRMA Przemysław Gruszka z Ostrowca Świętokrzyskiego złożył wizytę w naszej gminie w celu przygotowania zaplecza logistycznego dla inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa. W nadchodzącym tygodniu na miejscu budowy pojawi się ciążki sprzęt i materiały i rozpocznie się budowa. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w miejscowości Marwice. 

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Gospodarka wodno-ściekowa". Wartość dofinansowania - 318 167 zł.

czytaj więcej