herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

08 lip
2017

GOŚCILIŚMY XXII FLIS ODRZAŃSKI

W  dniach 5-6 lipca b.r. Widuchowa gościła uczestników XXII Flisu Odrzańskiego. Celem Flisu Odrzańskiego jest promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, integracja mieszkańców miast i gmin nadodrzańskich po stronach polskiej i niemieckiej wokół wspólnych spraw. Późnym popołubniem do nabrzeża w Widuchowej przypłynęła 90-metrowa tratwa wraz z towrzyszącymi jednostkami pływającymi. Tegoroczny Flis rozpoczął się w czeskiej miejscowości Bohumin, skąd wyruszyły pierwsze jednostki, które dołączyły w Ścinawie do głółwnej flotylli Flisu. Wójt Gminy Widuchowa  Anna Kusy - Kłos powitała załogi oraz kierownictwo Flisu: Panią Elżbietę Marszałek - Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt. Włodzimierza Grycnera - Komodora Flisu oraz Retmana Pana Mieczysława Łabędzkiego.

czytaj więcej


01 lip
2017

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY-KŁOS

W pierwszy wakacyjny weekend, 23 i 24 czerwca odbył się XXI Jarmark Widuchowski. Po raz kolejny dwudniowy festyn odbywał się na widuchowskim nabrzeżu oraz przed sceną w parku i zgromadził liczną widownię i wielu gości, dla których przygotowaliśmy atrakcyjny i różnorodny program artystyczny z niezapomnianymi występami gwiazd i zabawą do białego rana. Szczególne podziękowania za przyjęcie zaproszenia, osobiste zaangażowanie i udział w Jarmarku Widuchowskim składam Senatorowi RP Grzegorzowi Napieralskiemu, przedstawicielom władz samorządowych Wojciechowi Konarskiemu – Staroście Gryfińskiemu, Ewie Dudar i Arturowi Nyczowi – radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzejowi Bince – p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Romanowi Michalskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie, Rafałowi Musze - Dyrektorowi Ekonomiczno- Finansowemu ZEDO i radnemu powiatowemu, Zbigniewowi Kitlasowi– Burmistrzowi Trzcińska Zdroju, Januszowi Skrzypińskiemu – radnemu Rady Miejskiej w Gryfinie, nadkom. Mariuszowi Łętowskiemu – Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie oraz przedstawicielom władz i Rady Gminy Gehrde z burmistrzem Güntherem Voskampem. Obecność Państwa podczas dorocznego święta Gminy Widuchowa jest dla władz gminy i mieszkańców ogromnym wyróżnieniem oraz powodem do dumy i satysfakcji.

czytaj więcej


29 cze
2017

AKCJA ZBIERANIA PAMIĄTEK HISTORYCZNYCH – „MAŁE WIELKIE HISTORIE”

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

czytaj więcej


29 cze
2017

RELACJA Z POLSKO-NIEMIECKICH ĆWICZEŃ STRAŻAKÓW NA ODRZE W WIDUCHOWEJ

      W dniu 24 czerwca 2017 r. na brzegu rzeki Odry w miejscowości Widuchowa odbyły się wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich oddziałów straży pożarnej . Projekt nosi nazwę: "Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń środowiska przy współpracy polskich i niemieckich jednostek strażackich"
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (Fundusz małych Projektów w Ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Wartość projektu to kwota 9352,80 EUR, zaś kwota dofinansowania to 85% kosztów całkowitych projektu czyli 7926,93 EUR.

czytaj więcej